HomeTab

HomeTab 7.0

Miễn phí
Nó tạo ra một thông minh mối liên hệ giữa anh duyệt và Android thiết bị
Người dùng đánh giá
4.3  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Widdit
HomeTab là một chương trình mà không cho phép anh tạo ra một thông minh mối liên hệ giữa anh duyệt và Android thiết bị. Nó cho phép cháu đi tailored làm lời đề nghị thông minh và biết tiên đoán vậy dựa trên duyệt thói quen trên internet và mobil sống. Anh cũng có thể có kiểm soát trả lời hay từ chối tới đây gọi điện, xem cuộc gọi ghi, tôi đọc được trả lời tin nhắn.
Thông tin được cập nhật vào: